Læringsaktiviteter

Læringsaktiviteter

Ved vårt elgsenter ønsker vi å aktivisere våre besøkende med ulike oppgaver som må løses. Eksempel kan være estimere bestandsstørrelse på fisk og vilt ved å gjenkjenne bilder av salamandere eller fiske etter trefisker i fiskedammen vår.

Vi har også et banebrytende sporingsspill i virtuell realitet (VR) der du kan spore dyr og lære om dyrene du finner. Dette gir deg en opplevelse av å komme på uvanlig nært hold på dyrene, men vær forsiktig, ikke kom for nærme bjørnen…

Mer info kommer.